mong anh chỉ giáo

Anh khoa cho em hỏi một chút. em muốn học bên react-native và em xem rất nhiều video của anh nhưng khi em vào làm thực tế 1 dự án ý tưởng thì em có nhưng khi thực thi em thấy khó quá . Tức la xem những video của anh để hiểu chuyên sâu hơn  thì em lại không hiểu sâu mấy. em có thể hỏi anh cách học như thế nào la tốt nhất anh, vì thời gian em thì có thừa muốn đăng ký học trực tiếp thì vì em ở xa nên không thể đăng ký. mong anh chỉ giáo để em co thể theo đuổi đam mê của mình

React Native 10:58:10 31-10-2017 0 Answer 515 views

Bình luận

(Bạn vui lòng đăng nhập để thêm bình luận)

Bình luận (0)